Recursos

Selecció de recursos per a l'estudi dels arxius i els documents històrics medievals i moderns de l'àrea de l'antiga Corona d'Aragó.

Per a entendre els arxius

Els arxius reials

Els arxius notarials

Els arxius eclesiàstics

Els arxius patrimonials

Història dels arxius

Per a entendre els documents

L'estructura formal: la diplomàtica

La tipologia documental

El document reial

El document notarial

Els pergamins

La tradició documental

 

Per a treballar els documents

La lectura

La datació

La transcripció i l'edició

La llengua i el lèxic

La metrologia i els preus

El context legal

Qüestions de noms