Perfils

La recerca documental en història de la medicina i àrees afins a l’àmbit geogràfic de l’antiga Corona d’Aragó té una llarga tradició, en la qual hi ha uns noms molt destacats. A continuació, s'ofereixen els perfils biobibliogràfics d'aquests grans protagonistes: d'una banda, els fundadors d'aquests estudis (Josep Rodrigo Pertegàs, Lluís Comenge i Josep M. Roca); de l’altra, els principals investigadors del segle XX (Antoni Cardoner i Planas, Luis García Ballester i Michael R. McVaugh).

A banda d'aquests grans protagonistes, molts altres investigadors han fet contribucions destacades a aquests estudis, bé des de la mateixa recerca documental especialitzada (Lluís Cifuentes, Carmel Ferragud, Marialuz López Terrada, José Pardo Tomás, Àlvar Martínez Vidal, Jon Arrizabalaga, Mercedes Gallent Marco, Antoni Contreras Mas, Alfons Zarzoso, etc.), bé des de temes de recerca més amplis, com els detallats a continuació, o bé amb altres aportacions de caràcter heterogeni (Ramon Jordi i González, Vicente Dualde Pérez, Jean-Pierre Bénézet, Josep Danon, les fetes des de la revista Gimbernat, el Diccionari biogràfic de Josep M. Calbet i Camarasa i Jacint Corbella, però també el d’Ernest Wickersheimer, continuat per Danielle Jacquart, etc.).

Entre els temes de recerca més amplis que han aportat fruits per a aquesta història documental de la medicina i de la salut a l’antiga Corona d’Aragó, destaquen la història de la cultura (Julià Bernat Alart, Josep Coroleu, Joan Segura i Valls, Antoni Rubió i Lluch, Josep Rius i Serra, Jeanne Vielliard, Martí de Barcelona, Amada López de Meneses, Josep Trenchs, Josep Perarnau i Espelt, Gabriel Ensenyat, etc.), la història del llibre (Josep Sanchis Sivera, Manuel Betí, Eduard Junyent, Jordi Rubió i Balaguer, Josep M. Madurell i Marimon, Lluís Batlle i Prats, Gabriel Llompart, J. N. Hillgarth, Josep Hernando, J. Antoni Iglesias i Fonseca, M.ª Rosario Ferrer Gimeno, M.ª Luz Mandingorra Llavata, Miquel Torras i Cortina, Daniel Piñol, etc.), la història dels jueus (Yitzhak Baer, Pere Vidal, Jean Regné, Antoni Pons i Pastor, David Romano, Manuel Grau Monserrat, Jaume Riera i Sans, Asunción Blasco Martínez, David Nirenberg, Yom Tov Assis, Maria Cinta Mañé, Gemma Escribà, Anna Rich, Clara Jáuregui, etc.), la història de les dones (Teresa-Maria Vinyoles, Montserrat Cabré i Pairet, M.ª del Carmen García Herrero, etc.), la història del notariat (José M.ª Cruselles Gómez, etc.), la història de la llengua i de la literatura (Martí de Riquer, Joan Veny, Joan Miralles Monserrat, Antònia Carré, Jaume J. Chiner Gimeno, Maria Toldrà, etc.), la història de l’art (Cristina Borau, Encarna Montero Tortajada, etc.), la història local (Josep Segura i Barreda, Estanislau de K. Aguiló i Aguiló, Josep Gudiol, Àngel Sánchez Gozalbo, José Sánchez Real, Josep Lladonosa, Salvador Vilaseca, Josep M. Llobet i Portella, etc.), la història política (CODOIN de l’ACA, Heinrich Finke, Jesús Ernest Martínez Ferrando, etc.), i la història social (Agustín Rubio Vela, Christian Guilleré, Mateu Rodrigo Lizondo, José Hinojosa Montalvo, Carme Batlle i Gallart, Carles Vela i Aulesa, etc.).