Com citar

El web i la base de dades

MedCat: Corpus Medicorum Catalanorum, coord. Lluís Cifuentes & Carmel Ferragud, Universitat de Barcelona & Universitat de València, 2020- <https://medcat.sciencia.cat> [data de consulta].

Els registres de documents i de persones

MedCat doc6677
MedCat nom1896