Precedents

Verificar la difusió social i cultural del galenisme

A finals dels anys setanta del segle passat, els professors i investigadors Luis García Ballester i Michael R. McVaugh van començar una fructífera col·laboració, que va durar fins a la defunció del primer, en l'any 2000. L'interès per la figura i l'obra d'Arnau de Vilanova va ser la raó que va concitar aquest contacte. Però aviat es va fer evident que convenia apropar-se als documents de caràcter juridicoadministratiu i notarial que oferien els rics arxius de l’antiga Corona d’Aragó per tal de fer una història social de la medicina que mostrés que els continguts de la doctrina mèdica eren molt més que una especulació de professors universitaris escolàstics versats en el galenisme i que aquests continguts informaven tots els àmbits de la salut humana i animal i el seu exercici pràctic.

De Rodrigo Pertegàs a Cardoner

La font d’inspiració d’aquesta aproximació documental va ser l’obra del metge i historiador valencià Josep Rodrigo Pertegàs (1854-1930). Durant la permanència de García Ballester a la Universitat de València, s’havia produït l’adquisició de l’arxiu personal de Rodrigo Pertegàs, impulsada per ell mateix i pel seu mestre José María López Piñero (1933-2010). Aquell fons documental mostrava que, a l’antiga Corona d’Aragó, el galenisme havia penetrat, ja en el segle XIV, totes les esferes socials, s’havia convertit en un instrument que inspirava l’organització de la res publica i es manifestava en tots els àmbits de la creació humana; una medicalització progressiva d’institucions, de la vida pública i privada, en definitiva, que no va fer sinó créixer a mesura que passava el temps.

Però Rodrigo Pertegàs no havia estat l’únic entre els interessats per aquestes fonts. Altres metges atrets per la història, com els catalans Lluís Comenge (1854-1916) i Josep Maria Roca (1863-1930), van fer un esforç titànic per a exhumar documents que ajudessin a construir una història heroica, però molt ben fonamentada, de la medicina medieval i dels seus practicants. El més destacat dels seus continuadors va ser Antoni Cardoner i Planas (1902-1984), que va publicar la primera síntesi de la matèria.

Un buidatge documental sistemàtic

Els motius d’uns i altres, òbviament, no eren els mateixos. Rodrigo Pertegàs, Comenge i Roca eren fills de la Renaixença, un projecte cultural i polític que va tenir, entre altres bones aportacions, aquest interès per les peces documentals, de forta inspiració positivista, que perviu en Cardoner. En canvi, García Ballester i McVaugh pertanyien a una generació d’investigadors vinculats a la universitat que s’havien professionalitzat en l’estudi de la història de la medicina, particularment la de l’època medieval. Junts van concebre i iniciar un programa de buidatge sistemàtic dels arxius històrics d’arreu dels territoris que havien configurat la Corona d’Aragó (exclosos els territoris itàlics). Desenes de dipòsits documentals van ser visitats i buidats colze a colze, sempre que va ser possible, i de vegades eren quasi els primers a interessar-s’hi des de feia moltes dècades. Les terres catalanes, aragoneses, valencianes i mallorquines foren trepitjades per ells amb una set insadollable d’informació que havia d’ajudar a entendre millor el vincle entre la pràctica mèdica i la teoria que la inspirava.

Aquest programa de recerca, que mai va poder ser exhaustiu, no es va limitar a l’esforç personal de McVaugh i García Ballester, sinó que van tenir la possibilitat d’atraure tot de deixebles que, a partir dels seus treballs de doctorat, han continuat aquest buidatge documental. Alguns dels que impulsem MedCat som deutors del seu mestratge i altres, que, sense ser-ne deixebles, hem decidit implicar-nos-hi, hem treballat en uns temes l’interès historiogràfic dels quals ells van contribuir com ningú a revifar. De fet, la idea de construir un Corpus Medicorum Catalanorum informatitzat, amb aquest nom, ja va ser pensada per Luis García Ballester quan les possibilitats de les Humanitats digitals tot just començaven a entreveure’s, però aquest va ser un de tants projectes que van quedar en l’aire després del seu traspàs.

Les possibilitats de les Humanitats digitals

MedCat és, doncs, el producte d’una llarga herència, d’una forma de fer recerca en història de la medicina que, d’alguna manera, va començar fa més d’un segle. Ara, gràcies a les possibilitats de les Humanitats digitals, la recerca pot superar la dispersió i l’ús estrictament personal d’un patrimoni documental extraordinari que, amb l’esforç de molts, s’ha anat traient a la llum. La informatització d’aquest material de recerca bàsic vol contribuir a impulsar els estudis d’història de la medicina i de la salut de l’era preindustrial, i no únicament a l’espai catalanoaragonès.