Inici

MedCat posa a l’abast de la recerca un corpus documental per a l’estudi de la història social i cultural de la medicina i de la salut (humana i animal) d’un abast i una importància extraordinaris.

L’estructura social i administrativa de l’antiga Corona d’Aragó (Aragó, Catalunya, València, Balears i altres territoris mediterranis), vigent entre els segles XII i XVIII, va originar un volum documental d’una magnitud que, malgrat les pèrdues i destruccions, admet poques comparacions a l’Occident europeu. Des de la florida dels estudis històrics i filològics al segle XIX, aquest patrimoni ha estat objecte de tot de recerques individuals més o menys sistemàtiques, que han aconseguit exhumar una quantitat ingent de documents, encara majoritàriament inèdits.

MedCat promou les sinergies necessàries per a assegurar que aquest gran corpus documental no es perdi o quedi fora de l’abast de la recerca, gràcies a les possibilitats de classificació i difusió que ofereixen les Humanitats digitals. Amb MedCat, l’investigador té al seu abast un instrument incomparable que posa en relleu la recerca efectuada durant molts anys a l'àmbit catalanoaragonès; un material de gran qualitat, que promourà nous projectes de recerca, nacionals i internacionals. És una iniciativa de finançament públic que es presenta en accés obert.

València i Barcelona, 2020