Contact

MedCat is an initiative conceived and coordinated by

L l u í s   C i f u e n t e s   i   C o m a m a l a

Centre de Documentació Ramon Llull
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 09 65
lluiscifuentes@ub.edu

C a r m e l   F e r r a g u d   D o m i n g o

Institut Interuniversitari López Piñero
Universitat de València
Plaça de Cisneros, 4
46003 València
Telèfon: +34 96 392 62 29
carmel.ferragud@uv.es

Research team